Groene commotie rond opvolging Geysels

(tijd) - Er ontstaat bij Agalev steeds meer nervositeit rond de opvolging van politiek secretaris Jos Geysels. Zeker nu het partijbestuur Dirk Holemans naar voren heeft geschoven als topkandidaat om de partij te leiden. Jo Vermeulen wordt als een goede tweede omschreven. Zaterdag komt de partijraad daarover bijeen. De opvolgingskwestie veroorzaakt vooral commotie in de regionale Agalev-afdelingen. Ze zijn er niet over te spreken dat ze een kandidaat krijgen voorgeschoteld die te nemen of te laten is. Temeer omdat ze vinden dat Holemans staat voor alles waarvoor Agalev is afgestraft bij de verkiezingen. De partij-ideoloog zou te veel boven de hoofden van de mensen praten, en er een al te principieel en intellectueel discours op nahouden. Bovendien is Holemans noch Vermeulen een consensusfiguur. Ze kennen voorstanders maar even goed tegenstanders. Steeds meer valt in Agalev-kringen de naam van Ingrid Pira, die zelf liever burgemeester van Mortsel zou blijven. WVDV