"Groene' energie nog lang niet rendabel

Hoewel de EG-landbouwministers zich tijdens hun informeel overleg van maandag en dinsdag in Würzburg ten gunste van het industrieel gebruik van landbouwprodukten hebben uitgesproken, zijn ze ervan overtuigd dat de zgn. "groene' energie, bv. bio-etanol gemaakt op basis van suiker of graangewassen, momenteel nog niet rendabel is. De Twaalf menen echter wel dat het aanwenden van landbouwprodukten voor niet-voedingsdoeleinden op middellange en lange termijn zowel voor de landbouw als voor de industrie een oplossing kan zijn.