Groene fiscale standpunten verrassen Reynders

(tijd) - De federale minister van Financiën, Didier Reynders (PRL), heeft geen enkel probleem met de eis van Agalev en Ecolo voor een vergroening van ons belastingsysteem. Maar zon hervorming moet wel betaalbaar blijven. Ze mag geen negatieve gevolgen hebben voor de bedrijven en de bevolking. En de Europese context kan nu eenmaal niet genegeerd worden. Reynders verbergt ook niet dat sommige groene voorstellen hem verrassen. In de praktijk komen die neer op een verlaging van de belastingen op kapitaal of de aanschaf van een wagen. Ik denk dat onze eerste opdracht het verlichten van de fiscale druk op arbeid is.