Groene omgevingvoorkomt bedrijfsziekten

Tachtig procent van alle met het werk gerelateerde ziekten houdt verband met stress. Dokters proberen die spanning vaak tevergeefs weg te spoelen met pillen, aldus Howard Frumkin, een wetenschapper van de Amerikaanse Emory-universiteit. We vergeten echter dat de mens deel uitmaakt van van de natuur. Uit talrijke studies blijkt dat bossen, water en planten een genezende en kalmerende werking hebben. Daarom zijn de gezonde en winstgevende bedrijven van morgen letterlijk omgeven door groen. De studie van Frumkin staat te lezen in het aprilnummer van The American Journal of Preventive Medicine. Ik ben ervan overtuigd dat een honderdste van het gigantische kapitaal dat nu wordt uitgegeven aan de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, volstaat om tienduizenden werknemers voor altijd te beschermen tegen stress en de giftige stofdeeltjes die vrijkomen bij het gebruik van de meeste elektronische apparaten, aldus Frumkin. Hij zou dat bewerkstelligen door in en rond bedrijven waterpartijen, bloemen en planten aan te brengen. Bomen zouden niet alleen rustgevend werken op de oogzenuw, die kalmerende impulsen naar de hersenen stuurt, de kwaliteit van de aanwezige zuurstof is met bomen in de buurt heel wat hoger dan in een buurt vol beton. Frumkin raadt elke bedrijfsarts aan werknemers met stress-symptomen in eerste instantie op wandel te sturen in een groene omgeving. Zakenreis naar IranIn september wil Export Vlaanderen weer een zakenreis naar Iran organiseren, als vervolg op de succesvolle editie in 99. De economie van Iran is een mengeling van grootschalige staatsbedrijven, vooral in de oliesector, en kleinschalige privé-bedrijven in de meeste andere sectoren. Onder impuls van president Rafsanjani werd in 89, na het overlijden van Ayatollah Khomeini, een begin gemaakt met markthervormingen. Er werd ook gestart met de privatisering van staatsbedrijven en het bevorderen van het ondernemerschap.Het is duidelijk dat Iran de deur naar het Westen op een kier zet. Het is dan ook hét moment om deze interessante markt te verkennen. Iran telt 60 miljoen consumenten, die voor het overgrote deel een goede opleiding genoten hebben en Engels spreken. Ook de technologie bevindt er zich al op een betrekkelijk hoog peil. Interessante sectoren om te verkennen, zijn volgens Export Vlaanderen onder meer de olie- en gasindustrie, landbouw, infrastructuur, chemie, textiel en toerisme. De inschrijvingsprijs is 150.000 frank (7.500 frank voor tweede afgevaardigde van hetzelfde bedrijf). Reis- en verblijfkosten zijn niet inbegrepen.Contact: Geert de Moor,tel.: 02/504.88.42, fax: 02/504.88.94,e-mail: geert.demoor@export.vlaanderen.beRisicokapitaalDe vijf Vlaamse GOMs (Gewestelijke Ontwikkelingsmaatschappijen) publiceerden zopas de tweede editie van de brochure Risicokapitaal. Het aanbod van risicokapitaal in Vlaanderen kent de jongste jaren een duidelijke groei. Daarom namen de GOMs het initiatief om de risicokapitaalverschaffers, actief in het Vlaamse Gewest, voor te stellen in een brochure. In de eerste editie werden 47 maatschappijen opgenomen, in de tweede editie werd het aantal uitgebreid tot 64. Enkel de risicokapitaalverschaffers die minderheidsbelangen nemen met een tijdelijk karakter zijn opgenomen in de brochure. Maatschappijen die slechts inbrengen realiseren vanaf 2,48 miljoen euro (100 miljoen frank) worden niet vermeld. Deze brochure, die gratis kan worden verkregen, omvat drie delen. In het eerste deel komen de maatschappijen aan bod die op initiatief van de overheid zijn opgericht. Het tweede deel geeft een overzicht van de privé-maatschappijen. Het derde deel vermeldt specifieke initiatieven, zoals de business angels netwerken (BANs). Contact: GOM Antwerpen, Koen Ruiters,tel.: 03/240.68.18, fax: 03/240.68.68,e-mail: koen.ruiters@gomantwerpen.bewebsite: www.gom.beOn-lineaanvraag adviespremieop KMO-loketEen KMO, zelfstandige of kandidaat-zelfstandige kan voortaan op het KMO-Loket on line een adviespremie aanvragen. De digitale aanvraag met een on-linedossierbehandeling heeft als voordeel dat de aanvrager onmiddellijke feedback krijgt over de ontvankelijkheid van zijn dossier. Voor de on-lineaanvraag en de andere diensten surft u naar www.kmoloket.be