Groenen pleiten voor nieuwe criminele-eenheidspolitie

(tijd) - Eén gemeentepolitie die de eerstelijnspolitiezorg voor haar rekening neemt en één nieuwe recherchedienst. Dat moeten volgens Agalev de twee belangrijkste pijlers worden van een nieuw politiestelsel. Alleen een zeer duidelijke taakverdeling tussen twee evenwaardige korpsen kan volgens de groenen een einde maken aan de nefaste concurrentieoorlog die rijkswacht, gerechtelijke politie en (in mindere mate) gemeentepolitie nu uitvechten.'Intuïtief hebben we altijd gekozen voor de gemeentepolitie, omdat we machtsconcentratie wantrouwen', zei kamerlid Jef Tavernier gisteren tijdens de voorstelling van het Agalev-standpunt over de politiehervorming. Maar ook na rijp beraad in de partij over de vraag hoe een einde te maken aan de moordende politieoorlog, blijft Agalev bij het standpunt dat de gemeentepolitie moet worden geherwaardeerd. De groenen pleiten ervoor dat de hele eerstelijnspolitiezorg uitsluitend door de gemeentepolitie, onder leiding van de politiechef en de burgemeester, wordt uitgeoefend. De recente oprichting van interpolitiezones, zones van een of meerdere gemeenten waar politie en rijkswacht samen instaan voor de basispolitiezorg, vindt Agalev-senator Eddy Boutmans geen gunstige evolutie.