Advertentie
Advertentie

Groenen vrezen opnieuw uitholling ecotaks op drankverpakkingen

(tijd) - Agalev waarschuwt de regering ervoor de ecotaks op drankverpakkingen niet verder uit te hollen. Het advies van de Opvolgingscommissie ter zake laat de keuze aan de politici om recyclage al dan niet te erkennen als een volwaardig alternatief voor hergebruik van verpakkingen. Als de regering de voorkeur voor hergebruik opgeeft, verklaren de groenen de ecotaks dood.De regering bespreekt vandaag op de ministerraad het advies van de Opvolgingscommissie over de invoering van een ecotaks op drankverpakkingen. Het advies laat de politiek de keuze hergebruik en recyclage van drankverpakkingen al dan niet als gelijkwaardige alternatieven te beschouwen. Agalev vreest dat de regering onder druk van de industrie afstand zal nemen van de voorkeur voor hergebruik. 'Als de regering die duidelijke keuze opgeeft, zijn de ecotaksen dood. Dan pleegt de regering eens te meer woordbreuk en voert ze geen preventiebeleid inzake afval. Dat zal niet alleen voor het milieu, maar ook voor de portemonnee van de burger gevolgen hebben', zei Europarlementslid Magda Aelvoet gisteren op een persconferentie.