Groep Almanij boekt winststijging van 5%

(tijd) - De gekonsolideerde netto-winst van de financiële holding Almanij steeg met 5,1 procent tot 3,75 miljard frank. De te bestemmen winst van de groep bedraagt 3,64 miljard frank, 5,8 procent meer dan vorig boekjaar. Almanij stelt ook voor om het aandelenkapitaal grondig te vergrendelen en vraagt machtiging om zich tegen een openbaar bod te verdedigen. Almanij-Kredietbank Groep kontroleert ondermeer KB en KB Lux. De gekonsolideerde jaarrekening wordt opgesteld op 31 maart, hoofdzakelijk berekend op grond van vermogensmutatieberekening. De groep had per 31 maart 1992 een balanstotaal van 43,7 miljard frank tegenover 37,4 miljard frank per einde maart 1991. De aangroei in het balanstotaal langs de activa-zijde met 6,3 miljard frank of 17 procent is voor 5,6 miljard frank toe te schrijven aan de verhoging van de vaste financiële activa. De verhoging van deze activa is toe te schrijven aan winstreserveringen en kapitaalverhogingen binnen maatschappijen van de groep.