Groep Arco gaat fors investeren in openbare nutsbedrijven

BRUSSEL (tijd) - De Groep Arco wil in de komende jaren veel meer investeren in openbare nutsbedrijven. 'Nu de herstrukturering van de subholding Auxipar die alle deelnemingen van de groep in industriële- en handelsondernemingen omvat, afgerond is, is tijd en geld beschikbaar om onze positie in de Vlaamse Energieholding (VEH) en Aquafin te versterken en nieuwe posities in te nemen in andere openbare nutsbedrijven'.Dat verklaarde Rik Branson, voorzitter van het direktiekomitee van de Arco Groep, gisteren tijdens de voorstelling van de jaarcijfers. Arco is de holding van de kristelijke koöperatieve beweging. Naast de industrieel-commerciële subholding Auxipar omvat de groep de financiële holding Arcofin, die de BACOB-bank en DVV Verzekeringen kontroleert. De financiering van beide subholdings verloopt langs Arcopar en Arcoplus. Arcopar telt momenteel 660.408 aandeelhouders die een kapitaal hebben samengebracht van 2,26 miljard fr. In ruil voor de aankoop van een aandeel voor het bescheiden bedrag van 5.000 fr. per persoon ontvangen de koöperatieve aandeelhouders een dividend en tal van 'koöperatieve voordelen' als ze aankopen doen bij de bedrijven van de groep. Bij Arcoplus, een vroeger De Clercq-fonds, is het aantal aandeelhouders kleiner. De ruim 48.000 'koöperateurs' van Arcoplus brachten 2,8 miljard fr. kapitaal bijeen en krijgen hiervoor een vast jaarlijks nettodividend van 7%. Nieuwe stortingen voor Arcoplus zijn nu niet meer mogelijk omdat deze vorm van kapitaalverwerving te duur is geworden. Groep Arco wil niettemin veel vers kapitaal ophalen maar doet daarvoor nu uitsluitend beroep op Arcopar. Sinds 1 september wordt een nieuw aandeel uitgegeven dat volgens Branson beter beantwoordt aan de verwachtingen van de markt. In de nieuwe uitgifte kan het publiek inschrijven voor een bedrag tussen 10.000 en 50.000 fr., telkens in aandelen van 2.000 fr. De aandeelhouders die deze aandelen kategorie B kopen, krijgen een preferent dividend uitgekeerd dat hoger zal liggen dan de rente van het gewone gereglementeerd spaarboekje. Bovendien geven ook deze aandelen recht op allerlei koöperatieve voordelen. BACOB-klanten krijgen bijvoorbeeld een rentetoeslag terwijl DVV-klanten een goedkopere brandverzekering krijgen. Met deze nieuwe aandelenrekening wil Arcopar in drie jaar tijd 1 miljard fr. ophalen. De aandelen zullen vooral verkocht worden langs de BACOB-kantoren. Het verse kapitaal zal trouwens dienen voor een versterking van het eigen vermogen van BACOB en voor de investeringen in openbare in nutsbedrijven.