Groep Coudenberg over krisis

(tijd) - Volgens de Coudenberg-groep ligt de ondemokratische en inefficiënte werking van onze instellingen aan de basis van de jongste krisis. De Coudenberg-denkgroep bestaat uit verantwoordelijken uit diverse kringen. De groep stelt vijf maatregelen voor. Het elektoraal proces moet gedemokratizeerd worden door aan de voorkeurstemmen een doorslaggevend karakter te geven. De scheiding der machten moet via een hervorming van het parlement opnieuw worden ingevoerd. Dit vereist tevens de afschaffing van het dubbelmandaat en de invoering van een funktioneel bicameralisme. Er dient een legislatuurparlement te komen en binnen de regering mag niet langer met unanimiteit beslist worden. Aan alle echelons moet grotere fiskale en financiële autonomie gegeven worden.