Advertentie
Advertentie

Groep Landbouwkrediet officieel van start

(tijd) - Op de algemene vergadering van het Nationaal Instituut voor het Landbouwkrediet (NILK) gisteren is het kapitaal verhoogd en is de bankfederatie Groep Landbouwkrediet opgericht. Daarmee is het Landbouwkrediet definitief op een nieuwe leest geschoeid. De staat heeft de verliezen uit het verleden uitgewist, de twee erkende landbouwkassen hebben 1,1 miljard frank aangedragen en de ASLK-Holding nog eens 745 miljoen frank. Daarmee wordt het NILK gekapitalizeerd op 2,4 miljard frank, waardoor aan de voornaamste ratio's kan voldaan worden. Anderzijds is de bankfederatie van de Groep Landbouwkrediet (NILK, Lanbokas en Agricaisse) goed voor 6 miljard eigen middelen. Door een ingrijpende strukturele ingreep is het NILK in 1993 weer boven water gekomen en boekt het een recurrente winst. Cijfers worden eind januari prijsgegeven. De volgende doelstelling van de groep is nu om vanaf 1995 "marktconform' rendement te verwezenlijken. De Groep Landbouwkrediet richt zich vooral naar de rurale wereld waar ze eerste financiële partner wil worden van iedereen die daarin aktief is.