Groep Van der Valk zit vast in fiskale carrousel

(tijd) - Gisteren barstte in Nederland een nieuw fiskaal onweer los boven de familie Van der Valk. De groep, die haar machtsbasis vindt in een keten van hotels, lijkt daarmee in een nieuwe ronde van een blijkbaar eeuwigdurende fiskale carrousel te zijn beland. Maar dat de fiskus de groep hardnekkig achtervolgt, heeft de familie grotendeels aan zichzelf te danken. De struktuur van Van der Valk loopt steeds dood op fiskaal-juridische verfijndheden. Ook de Belgische aktiviteiten vertonen die kenmerken. Topman Gerrit Van der Valk is verder een persoonlijke strijd gestart tegen de fiskus en mijdt daarbij sterke uitspraken niet.