Groep van Zeven belooft nauwe samenwerking op wisselmarkten

(van onze verslaggever) WASHINGTON (tijd) - "De ministers (van financiën) en centrale bankiers (van de Groep van Zeven) zijn van oordeel dat de dollarstijging van de voorbije maanden niet te verzoenen is met de ekonomische fundamentals op lange termijn. Zij zijn het erover eens dat een dollarstijging boven het huidig niveau of een overdreven daling een negatieve invloed kan uitoefenen op de vooruitzichten voor de wereldekonomie. In die kontekst zijn ze het erover eens nauw samen te werken op de wisselmarkten.'