Groepering der Havenbelangen van Antwerpen: herschikking voorzitterschap

Binnen de Groepering der Havenbelangen van Antwerpen (Assiport) werden de taken van het voorzitterschap herverdeeld. Voorzitter van de raad van bestuur, Maurice Velge, draagt een aantal taken over aan mevrouw Eliane Achten; deze laatste wordt voorzitter van het direktiekomitee.