Groepswinst Swiss Life klimt naar rekord van 34 miljard fr.

(tijd) - De Zwitserse levensverzekeringsgroep Swiss Life - Rentenanstalt heeft in het voorbije jaar 1993 een omzet gerealizeerd van bijna 325 miljard B.fr. Dat was bijna 12% meer dan in 1992. Meer nog dan de forse omzetstijging springt de enorme netto-winst in het oog. Die beliep in 1993 1,42 miljard Zw.fr. of omgerekend 34 miljard B.fr.De toename van de winst was echter veel minder spectaculair. Die toename bedroeg 20 miljoen Zw.fr. of 480 miljoen B.fr. De premieontvangsten die 225 miljard B.fr. opleverden tegen 202 miljard fr. het jaar daarvoor, stegen slechts met 10% terwijl de financiële opbrengsten met 15% aangroeiden tot 100 miljard B.fr. De Zwitserse verzekeraar die ook bijkantoren heeft in België en Nederland, stelde eind 1993 7.187 mensen te werk (waarvan 4.876 in Zwitserland) tegen 7.442 eind 1992.