Advertentie
Advertentie

Grond beperken

De bedrijfsterreinen zijn niet steeds volledig in gebruik. Daarin spelen niet uitgekomen expansieverwachtingen, lage grondprijzen en gebrek aan een referentiekader een rol. Slechts enkele bedrijven zouden werkelijk buitensporige grondreserves bezitten.