Gronden buiten de vennootschap houden

Als een bedrijfsgebouw wordt opgericht moet de bestuurder van een familie-vennootschap een keuze maken: ofwel richt hij het gebouw ten persoonlijke titel op en verhuurt hij het aan zijn vennootschap, ofwel gebeurt de investering door de vennootschap zelf. Welke elementen zal men bij het beslissingsproces betrekken?(van onze medewerker)