Grondige doorlichting van Belgische pensioenfondsen primeur voor ons land

BRUSSEL (tijd) - Ruim 90% van alle Belgische pensioenfondsen hanteren het systeem "te bereiken doel' wat betekent dat op voorhand wordt vastgesteld hoeveel het kollektief aanvullende pensioen zal bedragen dat door het pensioenfonds bovenop het wettelijk pensioen wordt uitbetaald. Dat "doel' bedraagt gemiddeld 58% van het laatste jaarsalaris. Naarmate het inkomen voor de pensioengerechtigde leeftijd boven de grens van 1.134.000 fr. uitstijgt, hoe meer men beroep moet doen op dat aanvullend kollektief pensioen om het doel van 58% te halen. Een en ander blijkt uit een recent onderzoek van de Belgische Vereniging van Pensioenfondsen (BVPF) en UFSIA. Philip Neyt, assistent UFSIA en advizeur van de BVPF lichtte de resultaten van dit merkwaardige onderzoek afgelopen week toe tijdens een seminarie van de BVPF. Deze grondige doorlichting mag een primeur genoemd worden voor ons land.Niet minder dan 75 pensioenfondsen van Belgische en buitenlandse ondernemingen in België verleenden hun medewerking aan het onderzoek. Op de studiedag kregen ze de globale resultaten voorgesteld. In de komende dagen ontvangen zij ook individuele gegevens zodat zij zichzelf als pensioenfonds beter zullen kunnen positioneren. De zeer grote belangstelling voor de studiedag toonde aan dat de nood hieraan vrij groot moet zijn. Voor een individueel fonds was een dergelijk onderzoek zoniet onmogelijk dan toch al te duur.