Grondstoffenbedrijven worden immuun voor prijsschommelingen

(tijd) - Swaps bieden hoopvolle perspektieven voor grondstoffenbedrijven. Pas enige tijd geleden heeft de financiële wereld dit ingezien, maar nu lijkt het erop dat zij volop gebruik gaat maken van dit instrument. Dit leidde recent tot een belangrijke operatie tussen het Mexicaanse koperbedrijf Mexicana de Cobre, Banque Paribas en de Belgische Generaledochter Sogem. De operatie werd in detail besproken in het jongste nummer van Euromoney.