Grondwaterpeil in Oost- en West-Vlaanderen alarmerend laag

(tijd) - Het is slecht gesteld met het grondwaterpeil in een aantal grondwaterlagen in Vlaanderen. Vooral de Sokkel in het zuiden van Oost- en West-Vlaanderen vertoont een alarmerend laag peil. Vele textielbedrijven, maar ook groenteverwerkende bedrijven, onttrekken hun proceswater uit de Sokkel. Dat leidt tot een te sterke daling in het grondwaterpeil. Om die evolutie tegen te gaan, subsidieert de Vlaamse regering bedrijven die van grondwater overschakelen naar gezuiverd afvalwater, het zogenaamde grijswater.