Advertentie
Advertentie

Grondwetspetitie naar inhoud onontvankelijk

(tijd) - Volgens de Juridische Dienst van het Vlaams Parlement is het verzoekschrift 'Een grondwet voor een Vlaamse staat' van het ANZ en het OVV 'ontvankelijk naar de vorm, maar niet naar de inhoud', omdat het Vlaams Parlement geen grondwetgevende bevoegdheid heeft. Het Vlaams Parlement beraadslaagt woensdag over de ontvankelijkheid van de petitie.Het Algemeen Nederlands Zangverbond (ANZ) en het Overlegcentrum van Vlaamse Verenigingen (OVV) dienden op 6 september bij het Vlaams Parlement een verzoekschrift in waarin zij de assemblee vroegen vóór 1 januari 2001 een eigen Vlaamse grondwet uit te vaardigen. Het verzoekschrift is door 24.000 Vlamingen ondertekend. Daarom moet, krachtens het decreet van 14 juli 1998, het voltallige Vlaams Parlement de ontvankelijkheid en de gegrondheid ervan bespreken, en nagaan of het Vlaams Parlement bevoegd is voor het onderwerp.