Advertentie
Advertentie

Grondwetswijziging wellicht soepeler

(tijd) - De federale regeringspartijen overwegen de procedure voor de grondwetsherziening te versoepelen, zodat de grondwet makkelijker gewijzigd of aangevuld zou kunnen worden. De herzieningsverklaring die de Kamer en de Senaat volgend jaar zullen goedkeuren, zou worden beperkt tot artikel 195. Meteen wordt vermeden dat de senatoren de eventuele afschaffing van de Senaat tijdens de volgende legislatuur onmogelijk maken.