Groot aantal boekhoudberoepen brengt bedrijfsleiders in de war

(tijd) - De organisatie voor zelfstandige ondernemers NCMV vindt het goed dat erkende fiscalisten en belastingconsulenten deel zullen uitmaken van het Beroepsinstituut van Boekhouders (BIB) en van het Instituut der Accountants (IDAC), maar vreest door het grote aantal boekhoudkundige beroepen voor verwarring bij haar leden. Het NCMV vindt het ook ongehoord dat een opleidingsinstituut nu reeds op basis van voorkennis en 'valse informatie' accountants en boekhouders naar dure opleidingen voor erkenning als fiscalist en belastingconsulent lokt.Eind juli ondertekenden de voorzitters van het Instituut der Bedrijfsrevisoren (IBR), het Instituut der Accountants (IDAC), het Beroepsinstituut van Boekhouders (BIB) en het Instituut der Belastingconsulenten (IBC) bij minister van KMO Pinxten een protocol met betrekking tot de erkenning van de beroepen van fiscalist en belastingconsulent. In het nieuwe wetboek van fiscale procedure is voorzien in de toelating van erkende belastingconsulenten als pleiter in fiscale zaken voor de geschillencommissies. Die commissies, die momenteel nog niet bestaan, zouden zowel BTW-geschillen als geschillen inzake directe belastingen behandelen. Deze clausule was de katalysator in het erkenningsproces van belastingconsulenten. Zowel het IBC als het BIB dienden een verzoekschrift tot erkenning in. Er werd gekozen voor de erkenning van twee beroepen: fiscalisten die lid moet worden van het BIB en belastingconsulenten die lid moet worden van het IDAC dat wordt omgedoopt tot het Instituut der Accountants en Belastingconsulenten (IDAB).