GROOT-BRITT. - ECU

Bank of England leent ECU-papier aan de markt (reuter/tijd) - De Britse centrale bank heeft meegedeeld dat ze schatkistcertifikaten in ECU zal uitlenen aan de markthouders om de afhandeling van de verrichtingen en de likwiditeit van de secundaire markt te verbeteren. De emissies van Brits schatkistpapier in ECU zijn een sukses maar handelaars klagen dat er een tekort aan papier bestaat waardoor het moeilijk is baisse-posities in te dekken. De Bank of England verzette zich tot dusver tegen de kreatie van een zogenaamde repo markt voor financiële instrumenten in pond sterling. In een repo-akkoord verbindt een partij er zich toe om een financieel instrument te verkopen en het later tegen een vooraf vastgestelde prijs terug te kopen. De Britse centrale bank brengt sinds oktober 1988 één keer per maand schatkistpapier in ECU op de markt. De effekten met looptijden van één, drie en zes maand worden toegewezen op basis van het tender systeem. Onder meer de Kredietbank en Quin Cope, een Londense dochter van de Generale Bank, treden op als markthouders. De regering heeft bevestigd dat ze ECU-emissies zal verderzetten om het uitstaande bedrag van dit papier te stabilizeren op ongeveer 2,4 miljard pond.