Advertentie
Advertentie

Groot nieuw chemieproject moet jobverlies bij BASF tegengaan

ANTWERPEN (tijd) - BASF Antwerpen kende vorig jaar in alle opzichten een gelijklopend jaar als de moedermaatschappij met een lagere omzet, een toegenomen winst en minder jobs. Voor dit jaar verwacht voorzitter Antoon Dieusaert voor de Antwerpse dochter een winstdaling en een verdere personeelsafvloeiing, tenzij Antwerpen een groot chemieproject binnenhaalt. 'Antwerpen staat er voor dat project in de groep goed voor', aldus Dieusaert, die het project op 3 miljard frank schatte.Na jaren van telkens forse omzetgroei dank zij de bouw van de steamcracker medio de jaren '90, moest BASF met een 6,9 procent lagere omzet genoegen nemen dan in 1997. De omzet viel terug van 94.162 tot 87.633 miljoen frank (2.172,36 miljoen euro). Die omzetval is vooral aan een forse prijsverlaging van een aantal chemicaliën toe te schrijven, vooral sinds medio 1998.