Grootbankiers halen 20 miljard minder uit trading

(tijd) - De zeven Belgische grootbankiers hebben het afgelopen jaar hun gezamenlijk trading-resultaat (de handel in valuta's en effekten) met 64,5 procent of 19,7 miljard fr. zien dalen (van 30,6 miljard tot 10,86 miljard fr.). De sterke daling is het gevolg van de onverwachte rentestijging begin 1994 die de bankiers wereldwijd verraste. De zwakke cijfers van 1994 worden dan weer vergeleken met een bijzonder goed 1993. Bankieren is volatieler geworden en dat is een mes dat aan de twee kanten snijdt.De zeven konden in 1994 hun winst met gemiddeld 14 procent verhogen tot in totaal circa 45 miljard fr. na een sterk 1993. In 1993 was de winstgroei grotendeels te danken aan de scherpe toename van het trading-resultaat terwijl die operaties zich het afgelopen jaar voor verschillende bankiers tot een nachtmerrie ontpopten. De gezamenlijke tradingwinst van de zeven grootbanken zakte met een kleine 20 miljard fr. tot 10,86 miljard fr. Trading-winst is per definitie een volatiel gegeven, maar de sterke daling van afgelopen jaar heeft het weinig stabiel verloop extra onderstreept.