Advertentie
Advertentie

Grootste Nederlandse vakbond akkoordmet loonmatiging

(tijd) - De Nederlandse vakbeweging ligt niet langer dwars in de discussie over een loonstop voor de twee volgende jaren. De leden van de grootste vakcentrale, de socialistische FNV, stemden in met de bevriezing van de lonen. De maatregel dringt zich op om de concurrentiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven te vergroten.