Grootste vakbondskoepel boycot Myanmar

BRUSSEL (ips/afp) - Terwijl de Europese Unie voorzichtige gesprekken aanknoopt met het militaire regime van Myanmar (Birma), kondigt de grootste federatie van vakbonden ter wereld aan dat zij een wereldwijd verbod wil op handel met en investeringen in Myanmar. De federatie wil zo de militaire machthebbers in Myanmar straffen voor de massale schendingen van de mensenrechten.