Grootste vooruitgang voor Gemeentekrediet en BBL

(tijd) - De Belgische banken hebben in 1996 veel meer verzekeringen verkocht dan in 1995 maar het relatieve marktaandeel van hun eigen verzekeringsmaatschappijen is in vergelijking met 1995 maar lichtjes gestegen van 10,6 naar 11 procent. Vorig jaar boekten de tien grootste bankverzekeraars een premieomzet van 60,8 miljard frank tegen 53,7 miljard in 1995. ASLK Verzekeringen blijft onbetwist koploper en vergroot zelfs zijn voorsprong.Bankverzekeraars verkopen langs het eigen kantorennet niet enkel verzekeringen, geleverd door eigen dochtermaatschappijen of maatschappijen uit de financiëledienstengroep waartoe ze behoren, maar ook verzekeringen geleverd door externe maatschappijen. Vaak treden de betrokken banken dan op als makelaar. Precieze cijfers over dit deel van de verzekeringsverkoop zijn er niet maar de cijfers van de eigen maatschappijen, die hoofdzakelijk standaardproducten leveren voor particuleren, geven toch een zeer goed beeld van de positie van de bankverzekeraars. Uit marktonderzoeken zou blijken dat banken dit jaar liefst 60 procent van de verkoop van levensverzekeringen voor hun rekening nemen. Hun dichte distributienet is daar niet vreemd aan. Voorlopig wordt dat grote marktaandeel in de verkoop van nieuwe polissen nog niet vertaald in een groter aandeel in de totale premieomzet die nog steeds in hoofdzaak bestaat uit periodieke premies. Bovendien hebben banken in 1996 en 1997 wat minder de klemtoon gelegd op de verkoop van spaarlevensverzekeringen en verzekeringsbons. Als bankverzekeraars kunnen zij de verkoop van bank- en verzekeringsproducten goed sturen. Verzekeringsbons - zowel Belgische als Luxemburgse - kwamen in 1996 en 1997 minder aan bod en dat is te zien aan de premieontvangsten. Voor spaarlevensverzekeringen en verzekeringsbons worden meestal uit rendementsoverwegingen eenmalige koopsompremies geïnd zodat premieomzetten in deze deelmarkten sterk kunnen schommelen van jaar tot jaar.