Grote banken maken woonkrediet goedkoper

(tijd) - KBC Bank, Fortis Bank en BBL verlagen de tarieven van hun woonkredieten met 20 tot 45 basispunten. KBC Bank voert de verlaging zaterdag door. Marktleider Fortis Bank en BBL doen dat maandag. De tariefverlaging is een reactie op de dalende marktrente. Die zorgt er ook voor dat steeds meer kredietnemers opteren voor een formule met een vaste rente over de hele looptijd van het krediet.