Grote banken verhogen rente op kasbons

(tijd) - Het Gemeentekrediet, de marktleider voor kasbons, en andere grote banken hebben woensdag een verhoging van de kasbonrente aangekondigd. De ASLK, de marktleider voor hypothecaire kredieten, waarschuwde dat zij binnenkort de rente voor woonkredieten zal optrekken. De banken reageren op de stijging van de marktrente. Inmiddels keerde de rust op de financiële markten terug.