Grote bedrijven en 'elektriciens' winnen bij voorstel herverdeling afvalwaterheffing

BRUSSEL (tijd) - De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) heeft een voorstel uitgewerkt om de factuur van de afvalwaterzuivering anders te verdelen en meer in overeenstemming te brengen met het 'de vervuiler betaalt'-principe. Als het voorstel wordt gevolgd, zullen de 1.200 grote bedrijven die hun afvalwater laten bemonsteren en de elektriciteitsproducenten relatief minder moeten betalen. Voor gezinnen en kleine bedrijven zal de afvalwaterheffing duurder worden.De Vlamingen betalen sinds 1982 een heffing om de kosten van de zuivering van het afvalwater te dekken. De regeling is sindsdien herhaaldelijk gewijzigd, maar de kritiek erop van onder meer de milieubeweging en de werkgevers bleef aanhouden. Minister van Leefmilieu Theo Kelchtermans wil op 1 januari 1997 een nieuwe regeling invoeren die stand moet houden tot het einde van de regeerperiode (1999).