Advertentie
Advertentie

Grote bedrijven krijgen minder investeringsteun in Vlaanderen

BRUSSEL (tijd) - Grote bedrijven gesitueerd buiten de ontwikkelingszones Kempen en Limburg kunnen voortaan van de Vlaamse overheid enkel nog steun verwachten voor milieu-investeringen. Anderzijds is het beschikken over een koördinatiecentrum geen hinderpaal meer om steun te krijgen. Dat zijn de belangrijkste gevolgen van het ontwerp van expansiedekreet dat de Vlaamse regering gisteren goedkeurde.