Grote namen duiken niet op in KB Lux-zaak

(tijd) - De Bijzondere Belastinginspectie (BBI) werkt al twee jaar op de zaak KB Lux, zo vernam de redactie. In diezelfde zaak blijkt dat grote namen uitblijven en dat het gerecht in essentie middelgrote Vlaamse bedrijven in het vizier heeft. Ten slotte blijkt dat het verhaal rond de kaderleden nog meer aan coherentie inboet. Enkele van hen hebben naast de KB en Crédit Général klacht ingediend wegens laster en eerroof.De KB Lux-affaire draait in essentie rond een vijftal kaderleden die in 1994 in aanvaring waren gekomen met hun werkgever, KB Lux, en zich daarop verzekerd zouden hebben van belastend materiaal tegen de bank. De kaderleden hadden ook een goedgekeurde lening van 20 miljoen DM afgeleid, maar KB Lux slaagde erin via gerechtelijke speurders 18,3 miljoen DM te recupereren.