Grote Oscars voor Spadel, Nedschroef, Westvlees en CFE

Naar jaarlijkse gewoonte organizeerde de Belgische Dienst voor Buitenlandse Handel de wedstrijd "Oscar voor de export'. Gisteren werden vier grote Oscars en tien gewone Oscars officieel uitgereikt aan Belgische bedrijven die zich op exportvlak laten opmerken.