Grote schoonmaak maakt Arbed klaar voor dividendherneming

Een buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van Arbed hield gisteren lenteschoonmaak in de balans van de staalgroep, schreef een toegestaan kapitaal van 5 miljard fr. in de statuten, en zorgde ervoor dat voortaan nog slechts twee kategorieën aandelen zullen bestaan. Hoofdmoot daarvan worden de gewone aandelen. Enkel de Luxemburgse overheid gaat nog preferente aandelen zonder stemrecht overhouden. Al de overige preferente aandelen worden volgens verschillende ruilverhoudingen in gewone aandelen omgezet. Doel van al die verrichtingen is duidelijkheid te scheppen in de balansstruktuur, de mogelijkheid vrij te maken voor het hernemen van dividenduitkering aan de gewone aandelen en Arbed een vlottere toegang te verschaffen tot de kapitaalmarkt.De schoonmaak in de balans is grotendeels een zuiver technische operatie die niets verandert aan de eigen middelen van de onderneming. Op de balans stond nog steeds een restant uit de krisisperiode van de jaren tachtig onder vorm van een overgedragen verlies van 17,67 miljard fr. Dat wordt aangezuiverd via een vermindering van het kapitaal en een trekking op de vrije reserves. Resultaat van al die operaties is dat het boekhoudkundig pari van een aandeel Arbed teruggebracht wordt van 3.500 naar 2.000 fr. Het kapitaal van de onderneming wordt na al die verrichtingen op 10,63 miljard fr. gebracht. Tegen het boekhoudkundig pari van 2.000 fr. wordt dat kapitaal dan vertegenwoordigd door 5.331.776 aandelen.