Grote twijfels over herstel Duitse economie

(tijd) - De broze hoop op een herstel van de Duitse economie slaat om in hernieuwd pessimisme. De dure euro wordt steeds nadrukkelijker als de belangrijkste oorzaak naar voren geschoven. De bedrijfsleiders zijn somberder, de economen verlagen een na een hun groeivoorspellingen.