Grote verwarringover parkeren in euro

(tijd) - De meeste gemeenten hebben hun parkeermeters aangepast aan de euro. Daardoor kan men vandaag op vele plaatsen alleen nog betalend parkeren in euro. Dat lijkt in strijd met de wet: wie nog in frank wil betalen, moet dat nog tot 28 februari kunnen. Sommige gemeenten hebben daarom al aangekondigd dat ze zich tolerant opstellen en geen boetes uitschrijven voor wie zijn parkeerplaats niet betaalde omdat de parkeermeter enkel met euros werkte. Andere gemeenten blijven daarentegen streng optreden: wie niet betaalt, krijgt een boete. Er is geen lijn in te trekken, zegt Peter Provenier van het Commissariaat-generaal voor de euro. De ene gemeente is soepel met boetes, de andere dan weer niet. Iedere Belgische gemeente mag wettelijk zelf haar parkeerbeleid bepalen. Er is geen speciale maatregel voor de overgang naar de euro voorzien. Dat de parkeermeters niet alle munten aanvaarden is trouwens niet nieuw. Vóór de komst van de euro kon je soms ook alleen maar met muntstukken van 5 en 20 frank betalen. Wie alleen munten van 1 of 50 frank op zak had, was toen ook de dupe.Veel gemeenten zijn onvermurwbaar. Wie niet betaalt omdat hij geen euros op zak heeft, riskeert een boete. Dat is onder andere in Leuven het geval. Oostende is niet zo streng. Wie nog geen euros bezit en daarom niet betaalt, ontvangt geen boete. Krijg je er wel een in de bus, dan zal de gemeente die hoogstwaarschijnlijk annuleren wanneer je klacht indient, aldus een medewerker van de onderneming die de boetes int. Juridisch staat de gemeente in feite niet sterk genoeg, ze kan niemand verplichten in euro te betalen. Door het ontbreken van een rechtlijnige wetgeving, moet de autogebruiker wel telkens klacht indienen indien hij of zij de boete niet wil betalen.Steden als Kortrijk en Turnhout spelen het slim. Tot einde februari aanvaarden de parkeermeters er evengoed franken en euros. Maar er is geen wet die dat verplicht. SaS