Advertentie
Advertentie

Grote verzoendag in het parlement

(tijd) - Bijna een vol etmaal debatteren in Kamer en Senaat leverde donderdag een voorspelbaar resultaat op. De parlementsleden van de acht partijen die mee onderhandelden over de hervorming van politie en justitie beloven elkaar dat ze de wetsvoorstellen die deze hervorming uitvoeren snel zullen goedkeuren. De groenen onthielden zich nadat ze er zonder veel succes op aangedrongen hadden dat bij de bespreking voldoende ruimte voor amendering zou gelaten worden. Enkel het Vlaams Blok stemde tegen.De senatoren mochten 's morgens de spits afbijten. Na de middag namen de volksvertegenwoordigers de estafettestok over. Beide vergaderingen moesten zich uitspreken over een ontwerpresolutie waarin het zogenaamde Octopusakkoord goedgekeurd werd. Kamer en Senaat moesten ook beloven 'de wetsvoorstellen die deze hervormingen een wettelijke basis geven snel aan te nemen'. Het kamerdebat werd vanuit de tribune bijgewoond door een Roemeense parlementaire delegatie. Mogelijk deed het geboden spektakel die mensen terugdenken aan lang vervlogen tijden in eigen land. Van het normale parlementaire spel tussen meerderheid en oppositie was gisteren in het halfrond weinig te merken. De tussenkomsten vanwege de acht partijen die mee aan tafel hadden gezeten in de zaal D van de Senaat hadden een stereotiep karakter. Vooreerst feliciteerde men zichzelf voor het vele van het eigen programma dat men in de akkoorden kon terugvinden. Vooral het feit dat er nu toch een enkele lokale politie onder controle van de gemeenten komt, werd tevreden onthaald. Vervolgens wees men erop dat de weg naar de uitvoering op het terrein nog lang en moeilijk dreigde te worden. Dat was meteen een goede aanleiding om een waarschuwende vinger op te steken aan het adres van magistratuur en politie. Die werden dringend maar beleefd verzocht loyaal mee te werken. De meeste regeringsfracties gooiden nog wat bloemetjes in de richting van premier Dehaene. CVP-senaatsfractievoorzitter Hugo Vandenberghe schoot de hoofdvogel af. Die noemde de premier de 'Leonardo da Vinci van de Belgische politiek'. Zelfs Dehaene's 'buddy' Louis Tobback, die vanwege de regering het senaatsdebat bijwoonde, vond dat toch wat overdreven.