Grote vraag naar aandelen Société Foncière

De Société Foncière Internationale (SFI) heeft de inschrijving op 547.286 nieuwe aandelen met sukses afgerond. De minimumprijs per aandeel bedroeg 2.750 frank. De vraag naar de aandelen was 11 keer groter dan het aanbod. De definitieve inschrijvingsprijs werd bepaald op 3.050 frank.