Advertentie
Advertentie

Grotere aantrekkelijkheid van B.fr.-activa nodig om kapitaaluitvoer te bestrijden

BRUSSEL (tijd) - België moet de stijging van de netto-kapitaaluitvoer bestrijden door de aantrekkelijkheid van financiële activa in Belgische frank te vergroten. Dit impliceert een wijziging van het fiskaal statuut van die activa en een ruimer aanbod. Ondertussen maakt het kleine koersverschil tussen de commerciële en financiële Belgische frank een vervroegde afschaffing van de dubbele wisselmarkt mogelijk. De vervaldatum is 31 december 1992.