Advertentie

Grotere autonomie voor paramedici

GENT (belga) - Volgende maand zal minister van sociale zaken Busquin een grotere autonomie verlenen aan de paramedici. Hij zal daarvoor een nieuwe aanpassing van het koninklijk besluit 78 aan de ministerraad voorleggen. Dat verklaarde zijn adjunkt-kabinetschef Bursens tijdens de tweejaarlijkse studiedag van de Belgische Vereniging van Laboratoriumtechnologen waaraan een 300-tal laboratoriumtechnologen deelnamen.

Binnen de gezondheidszorg zal na verwijzing door de arts een grotere autonomie gewaarborgd worden op het vakgebied van de paramedici, waarin zij door hun specifieke technische kennis vaak de evenknie zijn van de behandelende geneesheren. Ook op het gebied van de preventie en de welzijnszorg zullen ze binnen de grenzen van hun bevoegdheid autonoom kunnen optreden. Burssens zei ook dat binnen afzienbare tijd een supplement zal betaald worden bij het forfait dat de ziekenhuizen ontvangen voor de bestendige bijscholing van de paramedici, zoals dat momenteel bestaat voor de verpleegkundigen.

Door deze nieuwe maatregelen zal een nieuwe belangrijke stap gezet worden naar de herwaardering van de paramedici nadat het parlement de jongste twee jaren de weg geƫffend heeft voor een volwaardig beroepsstatuut. In 1989 werd de Nationale Raad voor Paramedische Beroepen opgericht, paritair samengesteld uit artsen en paramedici, die advies uitbrengt over de bekwaamheidsbewijzen en de titels. Ook de Technische Kommissie, die kan opgericht worden tengevolge van een wetswijziging in november 1990, en die bindend advies zal uitbrengen over de prestaties en de voorwaarden waaronder ze uitgeoefend worden, zal paritair samengesteld worden.

Advertentie
Advertentie
Advertentie
Advertentie

Gesponsorde inhoud

Gesponsorde inhoud