'Grove herstellingen' bij vruchtgebruik

Vruchtgebruikconstructies worden in de wereld van de vennootschappen vaak gebruikt. De natuurlijke personen kopen de blote eigendom en hun vennootschap verwerft het vruchtgebruik. De vennootschap kan dan dit vruchtgebruik afschrijven. Maar welke kosten aan het pand mag de vennootschap ten laste nemen?