GTI schreef voor 196 miljoen frank facturen uit aan Boelwerf

(tijd) - Het nieuws dat bij Boelwerf Vlaanderen mogelijk is gesjoemeld met omscholingssubsidies zorgde dinsdag voor heel wat deining. Zo wil de VLD dat de overheidsholding Gimvindus over het Boelwerf-dossier uitleg komt verschaffen aan het Vlaams Parlement. Gimvindus bevestigde dat de scheepswerf in het kader van de herscholing van Boel-werknemers, gebruik heeft gemaakt van de diensten van het bedrijf GTI, maar voegt eraan toe geen weet te hebben van enige onregelmatigheden. De vakbonden hebben echter nooit gehoord van GTI en weten van geen omscholing.Maandag lekte uit dat een gerechtelijk onderzoek was geopend naar mogelijke fraude met omscholingssubsidies die Boelwerf Vlaanderen had geïnd. Het 'lek' kwam er nadat procureur De Saeger van het parket van Dendermonde een beperkt aantal journalisten over het onderzoek had ingelicht. Dat gebeurde naar verluidt buiten medeweten van de Centrale Dienst ter Bestrijding van de Georganiseerde Economische en Financi_le Delinquentie die het onderzoek had opgestart, en ook buiten het medeweten van de Dendermondse onderzoeksrechter Walter van der Sype. Het vroegtijdig uitbrengen van het nieuws dat twee verdachten zijn aangehouden, zorgde dan ook voor grote commotie.