Guido Minne verlaat Beursschouwburg

(tijd) - Het Brusselse kunstencentrum Beursschouwburg en Guido Minne, zijn algemeen directeur, hebben gisteren in onderling overleg besloten uit elkaar te gaan. De arbeidsovereenkomst tussen beide partijen wordt met onmiddellijke ingang verbroken. Over de opvolging van Minne bestaat nog geen duidelijkheid. Tot die beslissing is gevallen, bepaalt de rest van de artistieke ploeg de inhoudelijke koers van de Beursschouwburg. Zowel de directie, de raad van bestuur als Guido Minne onthield zich gisteren van commentaar.