Advertentie
Advertentie

Guillaume van der Stighelen,

reclamemaker, over reclameReclame is gewoon de cravate van onze maatschappij, het nutteloze ding dat je rond je nek draagt om mensen de indruk te geven dat je er bijhoort. Je gaat toch niet enkel naar de markt om vlees en groenten te kopen? Je gaat toch ook om die marktkramers tegen elkaar op te horen brullen, om gezellig tussen het volk te lopen? Reclame helpt ons om ons consumptiegedrag te verteren. Dat is volgens mij de maatschappelijke functie van reclame. We kunnen de verantwoordelijkheid voor ons consumptiegedrag erop afschuiven, zoals een gelovige verwijst naar God als hij zijn keuzes wil verklaren. God heeft het zo gewild. De consument heeft daar volgens mij echt behoefte aan. P-MagazineNorbert de Batselier,voorzitter van het Vlaams Parlement, over meningsverschillen in de regeringHet grootste probleem is dat de bevolking niet weet of een plan een initiatief is van een minister of van de gehele regering en wanneer men denkt dat plan uit te voeren. Door plannen voor te stellen, worden ministers individueel wel populairder, maar voor de politiek in het algemeen is het nefast. De MorgenEen commentaarschrijver,over de oprichting van geheime militaire rechtbanken in de VSNa de brutale aanvallen van 11 september is de regering-Bush begonnen heel geleidelijk een parallel rechtsstelsel op te bouwen, grotendeels buiten het normale toezicht van het Congres en de gerechtshoven om. Volgens dat schaduwstelsel kunnen personen worden gearresteerd en op niet nader te noemen plaatsen voor onbepaalde tijd worden vastgehouden. Dankzij dit stelsel kan de overheid zonder rechterlijk bevel gesprekken tussen gevangenen en hun advocaten afluisteren, en kunnen verdachten ter dood worden veroordeeld door een geheime krijgsraad met gerechtelijke procedures die hooguit in de verte enige overeenkomst vertonen met het normale krijgsrecht. (...) De regering heeft aangevoerd dat de bevoegdheden die ze zich heeft toegeëigend weliswaar ruim zijn, maar dat ze er geen misbruik van zal maken. Dat is het stokpaardje van Ashcroft en de regering - dat ze te vertrouwen zijn, dat ze verstandig zullen omspringen met die ruime, repressieve regels. Maar zo werkt het Amerikaanse stelsel niet. Amerika is een land waarin het recht centraal staat, niet het geloof in de goedheid van bepaalde functionarissen. The New York Times