Guy Coëme: "Ik zal geen juridische truukjes uithalen'

BRUSSEL (tijd) - "Ik zal geen juridische truukjes gebruiken om mijn proces te ontlopen, zoals nu in de media geïnsinueerd wordt'. Oud-minister Guy Coëme (PS) maakte gisteren het proces van de werkwijze van de kamerkommissie, die hem verwees naar het Hof van Kassatie wegens aanwijzing van korruptie in de Agusta-zaak. Maar tegelijk verzekerde hij op basis daarvan geen procedurefouten te zullen inroepen. Coëme zal zich ten gronde verdedigen. "Ik ben onschuldig en zal ervoor vechten om dat te bewijzen.'