Advertentie
Advertentie

Guy Verhofstadt verbreekt na precies één jaar stilzwijgen

(tijd) - Precies één jaar na de parlementsverkiezingen die hem de politieke woestijn instuurden, deed Guy Verhofstadt gisteren zijn herintrede op het politieke toneel met een druk bijgewoonde toespraak in de Gentse Expo. Kritiek op de drukkingsgroepen, een pleidooi voor directe besluitvorming en een anders georganiseerde sociale zekerheid - de speech bevatte heel wat vertrouwde ingrediënten. Opmerkelijk was wel de waarschuwing voor het 'immobilisme van het establishment in het zuiden van het land', dat de hervormingen in Vlaanderen hypothekeert.De verzamelde pers en zowat alle Vlaamse liberale tenoren, partijvoorzitter Herman De Croo incluis, waren gisteren naar de Gentse Expohallen afgezakt om de lunch-causerie te beluisteren die Guy Verhofstadt er hield op uitnodiging van de Vlaamse apolitieke denkgroep 'Futura'.