Hageland ontwikkelingszone?

In een gesprek met de dienst Konkurrentiebeleid van de Europese kommissie heeft het Hagelands Ekonomisch-Sociaal Overlegcomité (HESOC) vastgesteld dat er zich een aantal perspektieven aandienen om op termijn de erkenning te bekomen van het Hageland als ontwikkelingszone. HESOC heeft vroeger gepleit om de regio Limburg, Turnhout, Hageland als één homogeen ontwikkelingsgebied te laten erkennen. Principieel is er volgens de kommissie geen bezwaar om af te wijken van administratieve entiteiten. In dit geval het arrondissement voor de erkenning van ontwikkelingsgebieden. Ook Portugal deelt terzake het land in in sociaal- ekonomische entiteiten in plaats van administratieve gebieden.