Advertentie
Advertentie

Hal & Air-Antwerpen

Het kunstenaarsinitiatief Hal-Antwerpen bestaat vijf jaar: het brengt jonge kunstenaars en dito curators samen en geeft hen de mogelijkheid een tentoonstelling uit te werken in het gebouw van Hal aan de Bleekhofstraat in Borgerhout. De kleinschalige projecten die er georganiseerd worden zijn meestal interessant, niet alleen voor het publiek maar ook vanwege de combinatie van kunstenaar en curator: het is een plek om ontdekkingen te doen. Om tegemoet te komen aan de steeds dringender vraag van kunstenaars om betere contactmogelijkheden te hebben met de site waarin ze nieuw werk creëren heeft Hal nu Air-Antwerpen opgericht. Air-Antwerpen (Artists In Residence) is een residentieproject voor kunstenaars, het eerste in zijn soort in België. Op het zogenaamde Eilandje in Antwerpen, een stadsuitbreidingsgebied bij de haven, kreeg Hal een statige, oude sluiswachterswoning in concessie. Daarin zullen twee verblijven worden ondergebracht voor kunstenaars, de rest van de ruimte wordt opgedeeld in vijf ateliers. In de residenties zullen in de eerste plaats kunstenaars gelogeerd worden die voor Hal een project realiseren en door hun verblijf de stad en haar omgeving ook beter leren kennen. De ateliers zullen in nauwe samenwerking met het NICC worden uitbesteed.Hal wil zich geleidelijk aan steeds meer profileren als een instelling die aan de specifieke tentoonstellingsnoden van kunstenaars beantwoordt. Daarom wordt de programmatie geleidelijk aan losser gekoppeld van het gebouw in de Bleekhofstraat zelf. Zeker nu dit gebouw opgeknapt wordt en dus tijdelijk gesloten zal zijn, stelt Hal ook projecten voor op verschillende sites in de stad. Een eerste in-situproject werd gerealiseerd op het Eilandje, op de weide voor de sluiswachterswoning waar kunstenaars hun intrek zullen nemen. Loreta Visic (Kroatië, 1976) studeerde dit jaar af aan het HISK in Antwerpen. Ze toont op het Eilandje het Washuis dat deze zomer ook al te zien was op de tentoonstelling Secret Garden in Oud-Rekem en het jaar daarvoor op de Biënnale van Louvain-la-Neuve. Het werk bestaat uit een ijzeren constructie en een wasdraad waaraan bontgekleurde kledingstukken fladderen. Artistiek gezien is het werk misschien niet bijster origineel maar als blikvanger eist het wel zijn plaats op op het braakliggend stuk grond voor het sluiswachtershuis. Het washuis kondigt immers met verve de komst aan van de nieuwe bewoners in de buurt en doet je in één oogopslag het havengebied bekijken als een potentieel aangename plek om te wonen.Loreta Visic, tot 4 november aan de Royerssluis in Antwerpen.Tel. Info: 03/232.73.95.Danny en Richard VenletIn tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden is Archetype in Brussel een a-typische plek in het Belgische kunstlandschap. De plek, gerund door Yolande de Bondtridder, fungeert in eerste instantie als bemiddelaar tussen kunstenaars en bedrijven. Het woord bemiddelaar mag je daarbij niet eng interpreteren want wie voor De Bondtridder werkt weet dat de artistieke integriteit van de kunstenaar een onaantastbaar gegeven is in het huis. Toch maakt het feit dat de kunstenaars hun werk specifiek voor bedrijven creëren de situatie enigszins bijzonder. In de galerie worden meestal projecten getoond die een afgeleide zijn van of een voorbereiding op de in-situprojecten die de kunstenaars voor een bedrijf maken. De galerie functioneert dus als een soort overgang tussen het autonome kunstwerk en het in-situproject. Vandaar ook dat het uitnodigen van kunstenaars in de galerie meestal resulteert in werk dat aan hun oeuvre een nieuwe invalshoek heeft. Dat was zo bij de recente tentoonstelling die Franky DC had bij Archetype, maar ook het nieuwe project Double-Take-Table van de broers Venlet heeft een dubbele gelaagdheid. Danny en Richard Venlet werken met Double-Take-Table voor het eerst samen. De oudste van de broers, Danny (1958), is binnenhuisarchitect van opleiding. Hij ontwierp een reeks van toonaangevende meubels en voorzag woonhuizen van inventieve badkamers en keukens. Een van zijn meest recente projecten wordt getoond in de gebouwen van Thurn & Taxis waarvoor hij met een minimaal budget een sfeervolle bar ontwierp. Richard Venlet (1964) behoort tot een van de meest integere kunstenaars in Vlaanderen. Zijn werk is vrijwel steeds geconnoteerd met ruimte: met de fysieke ervaring die ruimte geeft maar ook met de plaats als mentaal gegeven. Met Double-Take-Table werken de beide broers nu in perfecte symbiose samen. Een afgedankte, oude tafel werd eerst op haar vindplaats gefotografeerd. Daarna werd ze geïntegreerd in een tafelontwerp van Danny Venlet. Tot slot werd een foto van het blad van de tafel gemaakt en werd deze in een reeks van nieuw gefabriceerde tafels verwerkt. Zowel het originele werk als een prototype van de nieuwe tafel staan thans bij Archetype opgesteld. Met dit werk weten de broers Venlet de ambiguïteit van de notie kunstwerk te vatten. In een spel vol dualiteit stellen ze wat oud en nieuw is, wat industrieel vervaardigd en origineel is, wat consumptie en contemplatie is, tegenover elkaar.DoubleTake-Table, tot 15 decemberbij Archetype, Boulevard Barthélemy 11, 1000 Brussel. Open van dinsdag tot zaterdag van 14 tot 18 uur.Tel. 02/514.21.01.Samenstelling: Els ROELANDT