Halfjaarlijkse netto-winst TDK bijna gehalveerd

TOKIO (reuter) - De netto-winst van het Japanse bedrijf TDK, de grootste wereldproducent van magneetbanden, zakte in de zes maanden tot september van 12 miljard naar 6,35 miljard yen. De bedrijfswinst daalde van 18,53 miljard naar 10,45 miljard yen op een omzet die terugliep van 214 miljard naar 188 miljard yen. Het interimdividend bleef behouden op 25 yen. TDK zag de vraag naar floppy discs stijgen, maar kreeg minder bestellingen voor radio- en video-onderdelen binnen. TDK verwacht voor heel het boekjaar 1992/93 een netto-winst van 11 miljard yen, tegenover een eerdere winstprognose van 18,5 miljard yen. In 1990/'91 schreef TDK een netto-winst van 17,59 miljard yen in. De omzet zou dit boekjaar dalen van 408 miljard naar 370 miljard yen. Het jaardividend zou 50 yen blijven.